Çocuklarda Ortodontik Tedavi

 

Çocuklarda Ortodontik Tedavi - Diş TeliÇocuğunuzun ilk ortodontik muayenesinin 7 yaşında yapılması önerilir. Bu dönemde alt ve üst kesici dişler sürmektedir ve daimi azı dişleri genellikle sürmüştür. Çapraz kapanış, çene darlığı, asimetri, sürecek dişler için yer darlığı ve daimi dişlerin gömülü kalması gibi sık karşılaşılan problemler kötüleşmeden önlenebilir.

Gelişim döneminde parmak emme, dil itme gibi alışkanlıklar ile solunum yolu problemleri gelişimin doğal yolundan sapmasına ve yüzün ahenkli gelişimini sürdürmesine neden olabilir. Bu tip dış faktörlerin erken teşhisi büyümenin sağlıklı ve ahenkli ilerlemesi için önemlidir.

Erken dönemde yapılacak ortodontik muayenenin faydaları nelerdir?

 Erken dönemde yapılacak ortodontik muayene, var olan veya işaretleri tespit edilen ileride oluşması muhtemel bazı ortodontik bozuklukların teşhisini ve basit yöntemlerle tedavisini olanaklı kılar. Henüz ortodontik tedavi ihtiyacı olmasa bile, ortodontistiniz tespit ettiği işaretler nedeniyle hastayı rutin kontroller ile gözlem altında tutmayı uygun görebilir.  Biberon, parmak emme, dil itme ve ağız solunumu gibi kötü alışkanlıkların varlığı, iskeletsel ve dişsel gelişimi etkilediği, ortodontik problemlere neden olduğu için erken dönemde müdahale gerektirir.  Çocuğunuz henüz 7 yaşına gelmemiş olsa bile, aşağıda sayılan problemleri gözlerseniz, çocuğunuzu bir ortodontiste muayene ettirmeniz gerekmektedir.

 • Erken veya geç diş kaybı
 • Çenelerin çok önde veya geride olması
 • Ağzını kapatırken çenenin kayması
 • Dişlerin çapraz kapanması
 • Dişlerde çapraşıklık, kesici dişlerin arka arkaya konumlanması
 • Parmak emme
 • Ağız solunumu
 • Isırma veya çiğnemede güçlük
 • Ön veya arka dişlerin bir kısmının kapanmaması, açık kapanış

Bu tip problemlerin tespit edilip düzeltilmesi, ileride oluşacak iskeletsel bozuklukların önlenmesine ve çocuğunuzun sosyal hayatta güvensizlik duymasına mani olacaktır.

Erken ortodontik tedavinin faydaları nelerdir?

Süt dişlerinin daimi dişlerle değişimi döneminde, daimi dişlerin uygun konumlarında yerleşebilmesi için diş çekimleri ile yönlendirmeler yapmak mümkündür. İskeletsel çene uyumsuzluklarının tespiti halinde ( alt veya üst çenenin büyük veya küçük olması) ortodontik tedaviye bu dönemde başlanabilir.  Sıklıkla birinci faz olarak adlandırılan bu dönemde amaç, çenelerin ve yüzün ahenkli büyümesini sağlamak, gerektiğinde apareylerle ve diş telleriyle çenelerin büyümesini yönlendirmek, sürecek dişlere yer sağlamak olarak sayılabilir. Bu dönemde yapılacak tedaviler, 9-14 yaş döneminde braketlere ( diş tellerine) olan ihtiyacı azaltmakta ve braketlerle uygulanacak sabir ortodontik tedavinin süresini kısaltmaktadır. Büyüme döneminde çenelerin büyümesi ve konumu ile alakalı müdahaleler de ileriki yaşlardaki ortognatik cerrahi ihtiyacını ortadan kaldırabilmektedir.
 

Daimi dişlenme döneminde ortodontik tedavi

Sabit ortodontik tedavinin en sık uygulandığı dönemdir. İkinci faz olarak adlandırılan bu dönemde, dişlerin sıralanması, fonksiyonel uyum gibi hedefler için braketlerle sabit tel tedavisi uygulanmaktadır.

Ortodontik tedaviye kaç yaşında başlamalıyız?

Çocuğunuz 7 yaşına geldiğinde ilk ortodontik muayene için adaydır. Bu dönemde yapılan muayeneyi, sıklıkla bir ortodontik tedavi süreci takip etmez. Tespit edilen bir problem olduğu takdirde erken ortodontik tedavi söz konusu olabilir. Bu muayenede ortodontistiniz tarafından size bilgi verilir ve gerek görülürse belirli aralıklarla takip için muayeneye çağırılırsınız.


Bu dönemde:

 • Bir veya birkaç dişin çapraz kapanması
 • Çenelerde asimetrik kapanış
 • Çenede darlık
 • Çürük, travma veya başka nedenlerle erken süt dişi kaybı
 • Sürmeyen daimi dişler
 • Fazla dişler
 • Ağız solunumu
 • Parmak emme
 • Çapraşıklık, arka arkaya sıralanmış kesici dişler
 • Ön veya arka dişlerin kapanmaması, açık kapanış
 • Bazı sesleri çıkarmada güçlük
 • Çenelerinin çok önde veya geride konumlanması


Müdahale edilmesi gereken durumlardır. Bu fonksiyonel sorunlar çene gelişimini, temporamandibular eklem sağlığını ve yüz simetrisini olumsuz etkileyebilir.

Bu yaşta tespit edilen diş çapraşıklıklarını düzeltmek için henüz erkendir. Braketlerin (diş teli) takılması için daimi dişlerin sürmesi beklenir. 10-12 yaş döneminde daimi dişler sürer ve sabit ortodontik tedavi ( diş telleri, braketler, tel tedavisi, diş teli tedavisi) bu yaş döneminde başlar. Dişsel bir çapraşıklık tespit edildiğinde, uygun  tedavi zamanına kadar periyodik kontroller yapılarak hasta takip edilir.  Bazı süt dişlerinin çekimi veya koruyucu basit apareylerin uygulanması gerekebilir.