Ortognatik Cerrahi

Büyüme ve gelişim esnasında, bireylerin çene ve yüz yapıları tıpkı vücutları gibi, taşıdıkları genetik özellikler rehberliğinde büyür. Çenelerin birbirine göre boyut ve şekil olarak uyumsuz büyümesi, fonksiyonel çiğneme bozuklukları ve estetik kaygılara sebep olabilir. Çene ve yüzde oluşan boyutsal ve asimetrik bozukluklar genetik ve doğuştan olduğu gibi, travma veya çeşitli hastalıklar nedeniyle de olabilir.  Erişkin hastalarda, çenelerin biribirine uyumsuz konumlanması , yüzde asimetri gibi iskeletsel bozuklukları düzeltmek için ortodontik tedavi ile birlikte cerrahi uygulanır. Mevcut problem radyograf ve model incelemesi sonucunda tespit edilir. Ortodontist ve cerrahın beraber çalışmasını gerektiren bu operasyon, dişlerin ortodontik tedaviyle sıralanmasını takiben bir çene cerrahı veya maksillofasiyal cerrah tarafından genel anestezi altında yapılır. Ortognatik cerrahi öncesinde mutlaka braketlerle ( diş teli ile) ortodontik tedavi uygulanır. Dişlerin ameliyat sonrasında birbiriyle iyi kapanışını (okluzyonu) sağlamak için dişlerin ortodontik tedavi ile doğru konumlarına getirilmesi gerekir. Aksi takdirde ameliyat sonucunda iyi bir çiğneme yani fonksiyon sağlanamaz.

  • Alt çenenin önde olması
  • Alt çenenin geride olması
  • Üst çenenin önde olması
  • Üst çenenin geride olması
  • Yüzde ve alt çenede asimetri

Üst dişlerin fazla görünmesi  durumlarında ortognatik cerrahi uygulanması gerekir.

Ortognatik cerrahi, bireyin büyümesi tamamen bittikten sonra yapılır. Kızlar için en erken 18, erkekler için en erken 20 yaşında ortognatik cerrahi mümkündür.

Tedavi Aşamaları

İlk randevu: Detaylı bir klinik muayenenin ardından hastanın radyolojik kayıtları, fotoğrafları , yüz ölçümleri, alçı modelleri elde edilir. Genel anestezi gerektirecek bu operasyon için hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir, engel bir durum olup olmadığı belirlenir. Ortodontist tarafından tedavi planlanır ve cerrah ile iletişime geçilir.

Cerrahi öncesi ortodontik tedavi: alt ve üst tüm dişler braketlenerek tüm dişler sıralanır ve her iki çenenin uyumu sağlanır. Bu aşama 6-12 ay arasında değişir. Bu aşama sonunda radyograflar, fotoğraflar, ölçümler ve dişlerin ölçüleri yeniden alınarak alçı modeller elde edilir ve artikülatör üzerinde, yapılacak cerrahi planlanır. Çenelerin hangi yönde ne miktarda hareket ettirileceği belirlenir.

Cerrahi: Plastik cerrah tarafından gerçekleştirilir.

Cerrahi sonrası ortodontik tedavi: operasyondan sonra 1-6 ay içinde braketlerle tedavi sonlandırılarak pekiştirme tedavisine geçilir.